Årsmöte 2022

Hej alla medlemmar!

Den 7:e mars är det dags för årsmöte!
Vi kör digital som sist och tiden är 19:00 - 20:00
För att inte missa chansen att rösta på mötet får du hemskt gärna:

  1. Betala gärna in medlemsavgiften (100:- på Pg-konto: 749019-6 eller swish till 1231059427, märk med namn och personnr)
  2. Anmäla dig här https://forms.gle/GkiQQh5Y53XHGQdB7

Länk till mötet kommer skickas till den epostadress du angett i anmälan.

Då vi tyvärr inte kan bjuda på fika då mötet är digitalt kommer vi istället lotta ut ett pris istället (exakt vad är än så länge hemligt).

Motion!

Du vet väl att du som medlem i Malmö BMX Racing har motionsrätt och kan vara med och påverka föreningen?

Motionsrätt betyder att du har rätt att komma med ett förslag (en motion) om någonting du vill förändra eller någonting du vill att föreningen ska jobba för. Du kan alltså påverka vad föreningen ska arbeta för och hur!

En bra motion ska (gärna) innehålla:

  • vad det är du vill förändra
  • hur situationen ser ut idag
  • eventuellt mer relevant bagrundsfakta
  • vad det skulle innebära om din motion går igenom
  • att-sats (jag yrkar att.. för att sammanfatta vad du vill. Ska formuleras som ett beslut och inte en åsikt)
  • din underskrift

Skicka din motion till malmobmxracing (at) gmail.com senast den 7 februari. Inkomna motioner kommer att tas upp på årsmötet.